one4design webdesign zwolle meisje-springen

Groepstrainingen

Soms is het fijn om samen met én van andere kinderen te leren. Hierdoor merken kinderen dat ze niet de enige zijn die tegen bepaalde problemen aan lopen. Daarnaast kunnen ze ervaringen delen, 'echter' oefenen, tips geven aan en krijgen van elkaar.

Zie Mij Kindercoaching  biedt naast individuele coaching ook trainingen aan op het gebied van leren, faalangst en weerbaarheid. De onderstaande trainingen starten op meerdere momenten in het jaar.

Training 'Ik leer leren'
Leren is complex. ‘Leren’, hoe doe je dat eigenlijk? Hoe onderscheid je hoofd- en bijzaken?
Hoe zorg je dat je langere tijd geconcentreerd blijft? Hoe plan en organiseer je het huiswerk? En: hoe blijf je gemotiveerd? Al deze onderwerpen – en nog veel meer – komen aan bod in de training ‘Ik Leer Leren’.

Deze training is geschikt voor :
• Kinderen van de basisschool
• Brugklassers
• Pubers in het voortgezet onderwijs
• Hoogbegaafde kinderen

Faalangstreductietraining
Faalangst is de angst om fouten te maken of om niet aan verwachtingen van jezelf of anderen te kunnen voldoen.

Tijdens de training leren kinderen om op een andere manier met spanning om te gaan. Ze leren hun negatieve gedachten te herkennen en te vervangen voor positieve gedachten. Daarnaast is er aandacht om te leren ontspannen, sterk te staan, bewust te worden van de ademhaling, het lijf en eigen grenzen.

Het Zandkastelenprogramma
Deze training is bedoeld voor kinderen van 6 tot en met 17 jaar met ouders die gaan scheiden of gescheiden zijn.

Het doel van het programma is: 
•​ Het op gang brengen van de verwerking van de scheiding
• De emotionele schade van de scheiding bij kinderen beperken
• Het voorkomen/verminderen van miscommunicatie tussen ouders en kinderen

Ook ouders worden bij dit programma betrokken. Zij krijgen tips en handvatten uitgereikt om op een constructieve manier met hun kind om te gaan.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      

 

 

 


 

Linda Hendriks Oude Almeloseweg 6 8025 AP Zwolle   06 - 28 82 63 12 info@ziemij-kindercoaching.nl